Správa budov KUTIFEL

Pro společnost KUTIFEL je kvalitní správa budov klíčová pro zajištění bezproblémového fungování všech našich provozů. Snažíme se, aby naše budovy byly nejen funkční a praktické, ale také esteticky pěkným a příjemným prostředím pro naše zaměstnance.

Služby, které poskytujeme:

 • Pravidelné úklidy a údržba všech budov
 • Údržba zeleně a okolního prostředí
 • Kontrola bezpečnosti budov a jejich vybavení
 • Správa a údržba technických zařízení (výtahy, klimatizace, topení, apod.)
 • Bezpečnostní služby (ochrana majetku, kontrola vstupů a výstupů)

Naše přístupy a filozofie

Věříme, že kvalitní správa budov znamená méně problémů pro naše zaměstnance a vyšší produktivitu práce. Proto se snažíme pracovat s dlouhodobým horizontem a plánovat údržbu a opravy tak, aby nedocházelo k neplánovaným výpadkům a problémům v provozu.

Důležitou součástí naší filozofie je také ochrana životního prostředí. Snažíme se minimalizovat negativní dopad našich provozů na okolní přírodu a využíváme moderní technologie a postupy, které umožňují efektivní využití energií a surovin.

Správa budov je pro nás důležitou součástí naší činnosti a snažíme se ji vést v souladu s našimi hodnotami a přesvědčeními.

 • Pravidelné úklidy a údržba budov jsou pro nás klíčové pro bezproblémový provoz.
 • Kvalitní správa budov umožňuje vyšší produktivitu práce a pohodu zaměstnanců.
 • Údržba zeleně a okolního prostředí pomáhá minimalizovat negativní dopad na přírodu.
 • Kontrola bezpečnosti budov a jejich vybavení je pro nás prioritou.
 • Správa a údržba technických zařízení zajistí, že výtahy, klimatizace, topení a další technologie fungují bez problémů.
 • Bezpečnostní služby chrání naše majetek a zajišťují bezpečnost vstupů a výstupů.
 • Dlouhodobý plán údržby a oprav minimalizuje neplánované výpadky a problémy v provozu.
 • Efektivní využívání energií a surovin je pro nás důležité z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Využívání moderních technologií a postupů nám umožňuje být efektivnější a šetrnější k přírodě.
 • Správa budov v souladu s našimi hodnotami a přesvědčeními je pro nás klíčová.